Зрізання дерев та кронування дерев Кіев

+зрізання +дерев, +зрізка +дерев,+знос +деревВсе частіше й частіше до ЕПЛ звертаються мешканці різних населених пунктів з проханням надати правову оцінку діям комунальних служб чи невідомих осіб, які проводять роботи із зрізання дерев біля їхніх будинків.Часто виникають питання, якими нормативно-правовими актами врегульовано порядок зрізання зелених насаджень, як з’ясувати законність таких робіт, якими документами це підтверджується, до яких органів можна оскаржити дані дії.В першу чергу слід враховувати, що зелені насадження є елементом об’єктів благоустрою населеного пункту[i], а тому порядок їхнього утримання регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів».Відповідно до ч. 1 ст. 28 цього закону, охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Однак тут важливо зазначити, що зелені насадження в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв повинні видалятися своєчасно, тобто до досягнення кореневою шийкою дерева товщини 5 см.[ii] В протилежному випадку вони також підлягають охороні і видаляються в загальному порядку, передбаченому Постановою КМУ № 1045 від 01.08.06 р.

Законодавством передбачені випадки видалення зелених насаджень. Зокрема, зелені насадження видаляються у разі:
 • будівництва об’єкта архітектури;
 • знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
 • ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
 • відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
 • проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
 • досягнення деревом вікової межі;
 • провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
 • ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації[iii]

Видалення зелених насаджень може проводитися лише після отримання документу, який посвідчує право на проведення таких робіт.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.[iv] В цьому випадку дозвільні документи оформляються після фактично проведених робіт[v] і є доказом їх законності.

За загальним правилом видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера.[vi]

Для отримання ордера зацікавлена особа звертається до сільської, селищної, міської ради із заявою про видалення зелених насаджень. При чому звертатися може як фізична особа (житель цього населеного пункту, користувач земельної ділянки тощо) так і юридична особа (балансоутримувач, комунальне підприємство, приватне підприємство тощо).

Після отримання заяви компетентний орган утворює комісію, до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

У випадку видалення зелених насаджень у зв’язку з будівництвом об’єкта архітектури, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (зразок акта наведений у додатку 1 Методики).

Відновна вартість визначається згідно з методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженою Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 127 від 12.05.09 року. (далі - Методика). Відповідно до п. 2.1. Методики, відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) та утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність за формулою, передбаченою цією Методикою.

Компетентний орган приймає рішення про видалення зелених насаджень і видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.[vii]

Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
 • будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;
 • знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
 • ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
 • відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
 • проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
 • досягнення деревом вікової межі;
 • провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
 • ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
 • будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).

Відновна вартість зелених насаджень не сплачується також в інших випадках, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах.

Видалення зелених насаджень у зв’язку з будівництвом об’єктів архітектури до прийняття їх в експлуатацію здійснюється на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (на підставі документів, які надають право на виконання будівельних робіт), а розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену в проектній документації на озеленення прибудинкової території.

Окрім того, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що підготовчі роботи з видалення зелених насаджень замовник може здійснювати на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.[viii] Після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, видалення зелених насаджень проводиться на підставі ордера.

Причина видалення зелених насаджень Документ, що підтверджує законність видалення зелених насаджень
Будівництво об’єкта архітектури До прийняття об’єкта в експлуатацію - повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт 
або декларація про початок виконання будівельних робіт
або декларація про початок виконання підготовчих робіт
або дозвіл на виконання 
будівельних робіт
Після прийняття об’єкта в експлуатацію - ордер
Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою Акт
У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб Акт (оформляється після зрізання дерев)
Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі Рішення балансоутримувача
Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці Рішення власника (користувача) земельної ділянки (може бути усним)
У всіх інших випадках Ордер

Враховуючи наведене вище, особи, які здійснюють зрізання дерев повинні мати ордер на видалення зелених насаджень, або інший документ, який підтверджує законність проведення таких робіт. Мешканці мають право попросити цих осіб надати їм можливість ознайомитися з такими документами. Якщо запитувані документи з будь-яких причин не були надані для ознайомлення, слід попередити цих осіб про передбачену законодавством відповідальність за незаконність таких дій та про ваш намір їх оскаржити. Для цього слід записати прізвище, ім’я та по батькові осіб, що зрізують дерева, їх посаду, звернутися (по телефону чи письмово в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації») до сільської, селищної, міської ради та уточнити, чи дійсно приймалося рішення про видалення дерев на даній території. У разі підтвердження безпідставності зрізання дерев, такі дії можуть бути оскаржені до сільської, селищної, міської ради або територіального органу Держекоінспекції. Вимоги до оформлення скарги та порядок її розгляду регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається на власника або користувача земельної ділянки:
 • на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності відповідальними є балансоутримувачі цих об'єктів - спеціально вповноважені на конкурсних засадах державними чи місцевими органами влади підприємства, організації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства;
 • на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;
 • на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій;
 • на безхазяйних територіях, пустирях - місцеві органи самоврядування;
 • на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.[ix]

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 510 грн. і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від 510 грн. до 850 грн. (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Окрім адміністративної відповідальності винна особа несе матеріальну відповідальність та зобов’язується відшкодувати завдану матеріальну шкоду. Розмір завданої матеріальної шкоди визначається згідно з Таксами для обчислення розміру шкоди, заподіяної підприємствами, установами, організаціями та громадянами зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, затвердженими Постановою КМУ № 559 від 08.04.99 року, і є значно більшим від розміру адміністративного штрафу. Так для прикладу за кожне знищене або пошкоджене до ступеня припинення росту дерево, діаметр якого біля шийки кореня становив 18,1 – 22 см. відшкодовується матеріальна шкода у розмірі 550 грн.

Консультація підготовлена станом на 10.04.2014 р.

[i] п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2807-15/conv/page.
[ii] п. 7.1. Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 105 від 10.04.06 р. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06/conv/page.
[iii] п. 2 Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF.
[iv] Ч. 4 ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2807-15/conv/page.
[v] П. 8 Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF.
[vi] П. 3 Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF.
[vii] П. 4, 5 Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF.
[viii] Ч. 2 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/conv/parao394#o394.
[ix] п. 5.5. Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 105 від 10.04.06 р. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06/conv/page.


Создан 30 ноя 2016счетчик посещений Украинский строительный портал www.promobud.ua